ĐỊA ĐẠO TAM GIÁC SẮT

  • Home
  • ĐỊA ĐẠO TAM GIÁC SẮT

ĐỊA ĐẠO TAM GIÁC SẮT

  • image

Introduction

Địa đạo Tam giác sắt nằm trên địa phận 3 xã Tây Nam của TX.Bến Cát, gồm: An Điền, An Tây và Phú An . Với người dân 3 xã Tây Nam nói riêng, người dân Bến Cát, Bình Dương nói chung, đây là nơi có ý nghĩa lịch sử hết sức đặc biệt. Di tích là một trong những chứng tích gắn liền với lịch sử oai hùng của quân và dân địa phương, tỉnh nhà và cả dân tộc Việt Nam.

Address

Address: An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Book Now